Termeni și condiții


  1. Informații generale

 

Site-ul www.anunturi.gds.ro (denumit in continuare "SITE") este proprietatea companiei SC MEDIA SUD EUROPA SA (denumită “COMPANIA”) identificată cu următoarele date:
 

SC MEDIA SUD EUROPA SA
Sediul social: str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, sector 1, București, România
Punct de lucru Craiova: Str. Campia Islaz, nr. 97A Craiova, 200420, Dolj, România

Nr. Oficiul Registrului Comerțului: J40/8459/2001
CUI: RO6313740
Telefon: 0251.413.100
Email:
office@gds.ro

 

Termenii și Condițiile au natură juridică contractuală și reprezintă acordul dintre proprietarul site-ului www.anunțuri.gds.ro și utilizatorii serviciului de mică publicitate aferent.

Utilizarea site-ului www.anunțuri.gds.ro și publicarea oricărui anunț pe acest site se supun prevederilor din Termeni și Condiții.

Accesarea site-ului în scopul înregistrării unui cont de utilizator și publicarea anunțurilor echivalează cu acceptarea în totalitate și necondiționată a Termenilor și Condițiilor, valabile la data accesării.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor de către utilizator se face prin bifarea căsuței "Am luat la cunoștiință de Termeni și Condiții".

Proprietarul site-ului www.anunțuri.gds.ro își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile pentru utilizarea acestuia în orice moment și fără notificare prealabilă.
Termenii și Condițiile intră în vigoare la data publicării pe site, respectiv 25.02.2022.

Puteți beneficia de orice serviciu disponibil pe Site (“SERVICII”) cu condiția acceptării acestor termeni și condiții de utilizare ("TERMENI ȘI CONDIȚII"). 

Utilizarea de către dumneavoastra ("UTILIZATOR") a Site-ului reprezintă acordul dumneavoastră privind ,,Termenii și Condiții”.


2. Contul Utilizatorului

 

Pentru orice anunț postat pe site este necesară asocierea cu un cont de utilizator care poate fi creat în mod gratuit. Pentru a fi funcționale, toate conturile (adrese de email) de pe site vor trebui validate.

Prin crearea contului pe site-ul www.anunțuri.gds.ro, utilizatorul acceptă în totalitate și necondiționat Termenii și Condițiile.

Dacă folosiți site-ul, precum și serviciile oferite, sunteți responsabil pentru menținerea confidențialității contului dumneavoastră și a parolei și sunteți de acord să acceptați responsabilitatea pentru toate activitățile care au loc pe site, asociate contului dumneavoastră.

Puteți renunța la contul dvs. de pe site în orice moment. Pentru a face acest lucru vă rugăm să ne contactați folosind formularul de contact, cu mențiunea "doresc să renunț la cont" folosind aceeași adresă de email cu care v-ați creat contul.

 

 

3. Conținutul anunțurilor. Reguli de redactare

 

3.1. Utilizatorul este în exclusivitate responsabil pentru conținutul anunțurilor proprii și suportă consecințele publicării acestora. Compania nu controlează, ci doar monitorizează conținutul Anunțurilor și nu garantează acuratețea, integritatea și calitatea conținutului acestora.

3.2. Preluarea și republicarea anunțurilor din site, atât online cât și în pentru ziarul tipărit, se poate face numai cu acordul scris al Companiei.

3.3.Compania poate șterge orice anunț sau mesaj, fără nici o notificare sau justificare prealabilă sau ulterioară. Compania își rezervă dreptul de a refuză calitatea de Utilizator aceluia care încalcă regulile cuprinse în Termeni și Condiții.

3.4.Utilizatorul serviciilor oferite de Companie acceptă următoarele:

a. să adauge Anunțuri numai în categoriile corespunzătoare. În cazul în care categoria nu există, să adauge anunțul în categoria "Diverse";

b. în cazul Anunțurilor afișate pe site, să includă numai imagini care reprezintă produsul oferit, fără sigla unei anumite firme;

c. conținutul Anunțului, inclusiv cel al fotografiilor atașate acestuia, nu poate încălca prevederile legii, drepturile terțelor persoane (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală şi dreptul la viaţă privată), bunele practici și dispozițiile acestor Termeni și Condiții.

d. să nu adauge anunțuri, comentarii sau alt tip de mesaje cu conținut ilegal, defăimător, ofensator, amenințător, abuziv, vulgar, obscen, sau care afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică sau sunt în alt mod ofensatoare;

e. să nu intimideze, ofenseze sau rănească minorii în orice mod;

f. să nu pretindă că sunt o altă persoană sau instituție, reprezentant al Companiei, sau să afirme sau indice în mod fals afilierea cu o anumită persoană sau instituție;

g. să nu falsifice datele de identificare, sau să le manipuleze în orice mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conținut transmis prin intermediul Anunțului;

h. să nu transmită conținut pentru care nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite că parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate);

i. să nu transmită conținut care încalcă patente sau mărci protejate, secrete comerciale, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terț;

j.  să nu transmită conținut care conține viruși sau orice alt tip de cod, fișiere, sau programe care sunt create să distrugă, să întrerupă sau să limiteze funcționarea oricărui software, hardware sau echipament de telecomunicații;

k. să nu încalce, în mod intenționat sau nu, orice lege locală, națională sau internațională, inclusiv, dar nu limitat la, orice regulament care are valoare de lege;

l. să nu colecteze sau depoziteze date personale despre ceilalți membri utilizatori ai serviciilor paginii web;

m. să nu se înregistreze sub mai multe nume de Utilizator în cadrul paginii web;

n. să nu posteze Anunțuri cu imagini indecente, pornografice sau care care conțin nuditate;

3.5.În cazul în care Utilizatorul va încuraja, în orice fel, comportamente vizate de legea penală sau care pot antrena răspunderea civilă delictuală, sau în cazul în care va săvârși asemenea fapte, precum și în cazul în care va încălca în orice alt fel legile în vigoare, Compania își rezervă dreptul de a lua măsurile pe care le consideră de cuviință, inclusiv de a colabora cu autoritățile pentru cercetarea faptelor Utilizatorului.

3.6.Reguli de redactare a anunțurilor

a. încadrați anunțul la categoria corespunzătoare.

b. despărțiți întotdeauna cuvintele prin spațiu.

c. prețurile și numerele de telefon se scriu fără puncte sau virgule.

d. Pentru anunțurile din categoria "Dragoste", având subrubricile "Matrimoniale" și ,,Escorte” se acceptă doar anunțurile având un conținut real și serios.

e. Anunțurile de la categoria ,,Dragoste” nu pot avea un conținut cu tentă sexuală explicită și referire la preț sau beneficii materiale.

f. Anunțurile de la subrubrică "Matrimoniale" pot avea numai conținut cu referire la prietenii, căsătorii, fără tentă sexuală explicită și fără referire la preț sau beneficii materiale.

g. Toate anunțurile cu conținut sexual explicit, text, poze și preț sau beneficii materiale vor fi șterse.

h.anunțul nu trebuie să conțină poze nud sau seminud (nici măcar blurate) și nu trebuie să conțină poze în care sunt expuse zonele genitale ( nici măcar blurate )

i. anunțul nu trebuie să conțină poze în care se simulează un act sexual

j.anunțul nu trebuie să prezinte un minor sau referiri de orice fel la un minor

k.anunțul nu poate fi postat de un minor, ci numai de o persoană peste 18 ani.

l. anuntul postat poate cuprinde maximum 50 de cuvinte.

 

      4.  Link-uri către alte site-uri. Conținut anunțuri.

 

Toate anunțurile, mesajele, textele, fișierele, imaginile, fotografiile, materialele video, articolele sau alte materiale, denumite Conținut și postate pe site sau cu link-uri din site, aparțîn utilizatorului care le-a postat sau le-a conceput, acesta purtând întreagarăspundere pentru Conținutul postat sau conceput.

Mai mult, site-ul și Conținutul disponibil prin intermediul site-ului pot conține link-uri către alte site-uri independente și/sau care nu se află în controlul Companiei.
Postarea Conținutului se va face pe riscul propriu al utilizatorului. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru orice Conținut postat pe site și pentru efectele acestuia. Includerea în anunț a unui  link către un site terț nu implică aprobarea de către Companie a conținutului site-ului respectiv sau o asociere cu operatorii site-ului terț ori cu activitatea acestora.

Pentru Conținutul însemnând texte, fotografii, imagini, grafice, materiale audio și video, logo-uri, link-uri, URL-uri etc., utilizatorii poartă răspunderea deplină și exclusivă pentru postare. Postarea de către utilizator nu implică aprobarea sau acceptarea de către Companie, care nu intervine în Conținut și nu își asumă nicio responsabilitate pentru folosirea serviciului și postarea anunțului, astfel încât, singurul răspunzător pentru Conținut va fi utilizatorul.

Compania nu răspunde pentru aducerea la cunoștința publicului a datelor cuprinse în Conținutul postat, fiind înțeles că acesta este demersul și decizia utilizatorului care postează.
Compania nu răspunde de realitatea, exactitatea sau autenticitatea Conținutului și nu va fi responsabilă pentru nicio daună sau prejudiciu intervenite ca urmare a utilizării Conținutului postat sau în orice modalitate, disponibil prin intermediul site-ului.

Compania nu oferă nicio garanție cu privire la utilizarea Conținutului obținut prin intermediul site-ului. Compania nu răspunde pentru, dar fără a se limita la, posibila încălcare a ordinii publice, moralității și/sau alterarea realității prin anunțurile postate de utilizatori, respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și/sau industrială, respectarea vieții private și/sau orice alt aspect al acesteia precum și la orice drept ocrotit de lege.

Utilizatorii acceptă că este interzisă introducerea datelor cu caracter personal ale unor terțe părți, fără aprobarea acestora, precum și postarea de fotografii/imagini ale terților.

 

5. Parteneri. Servicii din terțe părți

 

Anumite servicii sau funcționalități puse la dispoziție prin intermediul Site-ului sunt livrate de către site-urile unor terțe părți sau organizații. Prin utilizarea oricărui Serviciu sau funcționalitate din Site, Utilizatorul este de acord să partajăm informațiile și datele acestuia cu orice terță parte (PARTENER) cu care Compania are o relație de colaborare sau contractuală de a

furniza aceste informații în numele utilizatorilor Site-ului.

        

6. Drepturi și obligații de utilizare. Utilizare ilegală. Proprietate intelectuală

 

Având în vedere faptul că utilizatorul postează în mod direct și nemijlocit anunțuri și materiale foto/video pe site-ul www.anunțuri.gds.ro, utilizatorul declara și garantează că:

a. acceptă Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului www.anunțuri.gds.ro;

b. datele furnizate în cadrul procesului de creare a contului sunt reale și îi aparțin;

c. a împlinit vârstă de 18 ani;

d. este autorul Conținutului postat sau are/deține dreptul să-l posteze;

e.  nu încalcă drepturi de confidențialitate, de publicitate, drepturi contractuale sau orice alte drepturi sau interese ocrotite de lege;

f.are sau deține drepturile de a poștă fotografiile/materialele video, care însoțesc anunțurile, incluzând drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor, drepturi conferite de marca etc.;

g. anunțurile și materialele publicate de către utilizator, cât și activitatea de publicare a acestora respectă prevederile legale în vigoare, nu contravin ordinii sociale și bunelor moravuri, nu afectează drepturile și interesele ocrotite de lege ale unor terțe părți;

h. va fi integral răspunzător pentru toate consecințele de natură civilă, patrimonială, administrativă, contravențională și/sau penală decurgând din postarea unui  Conținut  necorespunzător sau din încălcarea Termenilor și Condițiilor.

Se acordă Utilizatorului drept neexclusiv, netransferabil, revocabil să acceseze și să utilizeze Site-ul strict în conformitate cu Termenii și Condițiile de utilizare. Ca o condiție de utilizare a Site-ului, Utilizatorul garantează că nu va utiliza Site-ul pentru oricare alt scop care este ilegal sau interzis conform acestor Termeni și Condiții sau/și legilor în vigoare.
Este interzis  Utilizatorului să întrebuințeze Site-ul în orice mod care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau afecta Site-ul sau a interfera cu utilizarea de către orice altă persoană fizică sau juridică.

Utilizatorul nu are voie să obțină sau să încerce să obțină informații prin mijloace care nu sunt puse în mod intenționat la dispoziție sau prevăzute prin intermediul Site-ului.

Tot conținutul inclus pe Site, cum ar fi text, grafică, logo-uri, imagini, precum și compilarea acestora sau orice software folosit de Site, este proprietatea Companiei sau a furnizorilor săi, cu excepția anunțurilor postate de către Utilizatori, și sunt protejate de dreptul de autor și a altor legi care protejează proprietatea intelectuală și drepturile de proprietate. Utilizatorul este de acord să respecte toate drepturile de autor, notificări, legende sau alte restricții conținute în orice astfel de conținut și nu va efectua modificări ale acestora.

În cazul în care nerespectarea obligațiilor și/sau garanțiilor asumate de utilizator produce direct sau indirect un prejudiciu de orice natură Companiei, afiliaților, colaboratorilor, angajaților săi precum și terților, utilizatorul va despăgubi persoana prejudiciată până la acoperirea integrală a pagubei produse.

Compania își rezervă dreptul de a nu permite/limita accesul la serviciile oferite, în cazul în care utilizatorul furnizează informații false, incomplete sau își asumă identitatea altei persoane și acest lucru este descoperit.

Toate drepturile asupra site-ului www.anunțuri.gds.ro, incluzând drepturi conferite de marca, drepturi de autor asupra programelor de calculator etc., aparțin societății Companiei. Încălcarea acestor drepturi atrage răspunderea utilizatorului, în condițiile legii.

Preluarea/copierea anunțurilor de către alte site-uri sau publicații este interzisă, cu excepția cazului în care Compania și-a manifestat în mod expres acordul prealabil în acest sens.

 

7. Moderarea. Modificări și încetări ale serviciilor

 

Compania își rezervă dreptul de a modifica în orice moment sau de a întrerupe, temporar sau permanent, Serviciile puse la dispoziție (în totalitate sau numai în parte), cu sau fără o notificare prealabilă. Compania nu este răspunzătoare față de Utilizator sau orice terță parte pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciilor disponibile, iar Utilizatorul nu poate cere despăgubiri sub nici o formă pentru aceste motive. Compania poate bloca Contul sau înceta oferirea Serviciilor, poate șterge sau dezactiva orice conținut din cadrul Serviciilor, în cazul în care consideră că un Utilizator a violat sau nu a acționat conform cu litera sau spiritul acestor Termeni și Condiții.

Orice Anunț poate și va fi verificat de către Companie, iar Anunțurile care nu respectă prevederile Termenilor și Condițiilor de pe site vor fi șterse. În acest caz, suma deja achitată pentru anunțul șters va fi restituită în termen de 30 zile.

In oricare alta situatie, sumele deja achitate nu vor fi restituite. Pentru sumele incarcate in cont si neutilizate, Compania nu isi asuma raspunderea restituirii acestora.

Cu scopul de a crește eficacitatea Anunțului, Compania are dreptul de a edita și completa parametrii acestuia.

 

8. Răspunderea

 

Conținutul site-ului www.anunțuri.gds.ro și serviciul de publicitate sunt oferite ca atare.

Compania nu oferă garanții cu privire la adecvarea site-ului sau serviciilor la un scop determinat și nici cu privire la funcționarea neîntreruptă, fără erori și continuitatea acestora.

Compania nu își asumă nicio răspundere cu privire la Conținutul anunțurilor postate și/sau corectitudinea informațiilor conținute în acestea, răspunderea aparținând exclusiv utilizatorului care postează anunțul.

Media Sud Europa SA nu își asumă răspunderea cu privire la tranzacțiile încheiate că urmare a acceptării ofertelor de bunuri și servicii conținute în anunțurile postate de utilizatori.

Răspunderea Companiei poate fi angajată exclusiv către utilizatorii plătitori și este limitată la suma plătită de utilizatori, fiind exclusă răspunderea pentru profitul neincasat sau daunele incidentale.

Compania nu poate fi făcută responsabilă pentru nici o întârziere sau eroare în găzduirea conținutului furnizat site-ului nostru, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința Companiei.

Această exonerare include, fără a se limita acestea, următoarele:

a.erorile de funcționare al echipamentului tehnic

b. lipsa conexiunii la internet

c. virușii informatici

d. accesul neautorizat în platforma www.anunțuri.gds.ro

e. erorile de operare

f. grevă etc.

 

9. Prevederi finale. Reclamații. Forța majoră

 

Compania nu are nici o obligație de a monitoriza orice alt conținut al oricărui alt Serviciu de Comunicare. Cu toate acestea, își rezervă dreptul de a revizui conținutul din cadrul oricărui Serviciu de Comunicare și de a modifica, edita, elimina orice parte din conținut sau conținutul în totalitate. Compania își rezervă dreptul de a rezilia/elimina/restricționa accesul la oricare sau la toate Serviciile oferite, precum și la Serviciile de Comunicare, în orice moment, fără notificare.

Compania își rezervă dreptul să dezvăluie în orice moment, orice informații necesare pentru a respecta orice lege, reglementare, proces legal sau solicitare guvernamentală, sau pentru a edita, a refuza postarea sau de a elimina orice informații sau materiale, în totalitate sau parțial.

Prin postarea, încărcarea, introducerea sau furnizarea oricăror informații și materiale, utilizatorul acordă Companiei și partenerilor săi dreptul de a le utiliza inclusiv, fără a se limita la: a copia, a distribui, a transmite, a afișa public, a reproduce, a edita, a traduce și reformata.
Compania își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a pune capăt accesului la Site și/sau serviciile conexe, în orice moment, fără notificare.

Este interzisă postarea de date sau informații cu context ireal, care nu e concret sau care nu reprezintă obiectul anunțului. Compania își rezervă dreptul de a șterge orice anunț fără nici o avertizare dacă acesta încalcă Termenii și Condițiile acestui Site.

Orice persoană care accesează Site-ul și/sau care oferă date/informații cu caracter personal folosind orice mijloace puse la dispoziție de Site, este de acord cu prelucrarea de către Companie a datelor cu caracter personal ale acesteia. Datele cu caracter personal colectate și procesate de către Companie prin intermediul Site-ului vor fi utilizate pentru oferirea Serviciilor Site-ului precum și în alte scopuri cum ar fi, fără a se limita la: marketing, studii de piață sau alte activități permise de lege.

Pentru informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal vizitați pagina cu Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru informațiile privind cookie-urile vizitați pagina cu Politica de cookies, transmițătoare și alte tehnologii similare .

  Utilizatorul are dreptul să reclame executarea necorespunzătoare de către Companie a Serviciilor într-un termen de maxim 3 zile de la postarea Anunțului. Reclamațiile vor fi comunicate către Companie în scris prin intermediul adresei de mail anunțuri@gds.ro   sau în scris la adresa sediului sau a punctelor de lucru ale Companiei. Reclamațiile vor fi analizate în cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii lor.

Compania sau Utilizatorii nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea la termen și/sau în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care le revin în baza acestor Termeni și Condiții, dacă neexecutarea obligației respective a fost urmarea unui Eveniment de Forță majoră.

 Partea care invocă un Eveniment de Forță Majoră este obligată să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi în cel mult 5 (cinci) zile de la producere şi să probeze aceasta prin documente justificative emise de autorităţile legale competente. 

Partea care a fost impiedicată să-şi execute obligaţiile datorită unui Eveniment de Forță Majoră, după încetarea acestuia, va trebui să-şi reia îndeplinirea obligaţiilor.

Dacă Evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de 30 de zile, obligațiile părților înceteaza de drept, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

Raportul juridic dintre Companie şi Utilizator se supune legilor române. Orice litigiu între părţi va fi soluționat de instanțele de judecată competențe.

Utilizatorul declară că a citit şi a înţeles prevederile acestor Termeni și Condiții şi acceptă să fie supus obligaţiilor derivând din acestea.

 

 

 SC MEDIA SUD EUROPA SA